Anioł Pański, otoczony światłością

1. Anioł Pański, otoczony światłością dokoła, objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:Refren: Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze. Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie, ucieszcie.2. Narodził się wam Zbawiciel z dawna pożądany, który skruszy moc czartowską i[…]

Anioł pasterzom mówił

1. Anioł pasterzom mówił: „Chrystus się wam narodził w Betlejem, nie bardzo sławnym mieście, narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia”.2. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bieżeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem.3. Taki Pan[…]

Archanioł Boży Gabryjel

1. Archanioł Boży Gabryjel, posłan do Panny Maryi, z majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo k’Niej: „Zdrowaś Panno, łaski pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna”.2. Panna się wielce zdumiała z poselstwa, które słyszała. Pokorniuchno się skłoniła, jako Panna[…]

Bądź mi litościw

1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, według wielkiego miłosierdzia Twego! Według litości Twej niepoliczonej, chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny, oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma; bo ja poznaję wielkość mojej[…]

Bądź pochwalon na wieki

1. Bądź pochwalon na wieki nieśmiertelny Panie, Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie.2. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.3. Ten sam jesteś tu z nami w Boskim Sakramencie, my się Tobie kłaniamy, Bogu,[…]

Bądź pozdrowione, Serce

1. Bądź pozdrowione, Serce mego Pana! Przed Tobą grzesznik pada na kolana. Przyjmij ten pokłon, lubo grzesznej duszy; niech ją Twa dobroć żalem szczerym skruszy.2. Tyś jest stolicą Boskiej Twej dobroci, proszę, niech ona moją złość ukróci, niech Krwi serdecznej[…]

Bądź pozdrowiony, o najsłodszy Panie

1. Bądź pozdrowiony, o najsłodszy Panie, coś z ręki Jana przyjął chrzest w Jordanie. Szczęśliwe wody, które godne były, by Ciebie Jezu, w nurtach swych obmyły.2. Baranku Boży, z jakiej to przyczyny wśród grzesznych stajesz, chociaż żeś bez winy? By[…]

Bądź uwielbion

1. Bądź uwielbion w świętych Twoich, którym świętość dałeś sam. Dziś Cię wielbi zastęp niebian, Tyś ich Ojciec, Bóg i Pan.2. Apostołów święte trudy, męczenników krwawy znój, i wyznawców w wierze trwanie, wielbią Ciebie, Panie mój.3. Ciebie sławi zastęp dziewic,[…]

Bądź uwielbiony, miłosierny Boże

1. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie. Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, w Bóstwa Twojego tonąc oceanie.2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy jedyny tak niezgłębiony i niepojęty. Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy, trzykroć wołamy: Święty,[…]

Bądźże pozdrowiona

1. Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!Refren: Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota! Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Ref…3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży; zbaw nas, gdy miecz[…]

Barbaro święta

1. Barbaro święta, perło Jezusowa, ścieżkę do nieba wskazać nam gotowa. Wierna przy śmierci patronko smutnemu, konającemu.2. Spraw, by mój Jezus był zbawieniem moim w życiu i zgonie, tak, jako był twoim; niechaj mnie w niebie przy twojej pomocy z[…]

Barka

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;By łowić sercaSłów Bożych prawdą.Refren: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,Twoje usta dziś wyrzekły me imię.Swoją barkę pozostawiam na brzegu,Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.2. Jestem ubogim człowiekiem,Moim[…]

Będę Cię wielbił

1. Będę Cię wielbił, mój Panie, póki mnie na świecie stanie; boś mnie w przygodzie ratował i śmiechów ludzkich uchował.2. Panie, wołałem ku Tobie, a Tyś mnie wsparł w mej chorobie; dodałeś mi swej pomocy, żem wiecznej nie ujrzał nocy.3.[…]

Bernardzie, nieba klejnocie

1. Bernardzie, nieba klejnocie, oto sławimy cię pieśnią, a ty oręduj za nami, byśmy zyskali zbawienie.2. Twe serce zranił sam Chrystus grotem płomiennej miłości i ciebie dał Kościołowi jako pochodnię i tarczę.3. Najświętszy Duch cię uczynił prawdy niezłomnym heroldem i[…]

Błękitne rozwińmy sztandary

1. Błękitne rozwińmy sztandary, czas strząsnąć zwątpienia już pleśń. Niech w sercach zagorze znicz wiary i gromka niech ozwie się pieśń. Spod znaku Maryi rycerski my huf, błogosław nam, Chryste, na bój! Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów, my[…]

Bliskie jest królestwo Boże

Refren: Bliskie jest królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.1. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Ref…2. Jeżeli chodzimy w światłości, wtedy mamy łączność między sobą. Ref…3. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego[…]

Błogi czas nam teraz świeci

1. Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu kochany, miesiąc czerwiec, co miesiącem Serca Twego zwany; o, niech dojdzie głos nasz Ciebie! Niechaj Serce Twoje w niebie, przyjmie cześć, którą grzeszni lecz skruszeni, u nóg Twoich ukorzeni, chcemy nieść.2. Przyjm[…]

Błogosław Panie nas

Refren: Błogosław Panie nas, na pracę i znojny trud. Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat, alleluja.1. Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, poznawszy wolę Twą idziemy pełnić ją. Ref…2. Oblicze wyryj Twe na dziełach[…]

Błogosławieni

1. Błogosławieni ubodzy i cisi, bo ich jest niebo Bożej obecności, większe od ziemi zbyt małej dla ducha i ludzkich pragnień.2. Błogosławieni płaczący samotnie, bo otrzymają radość i pociechę. Pokój czyniący zostaną nazwani synami Boga.3. Błogosławieni, co służą swym braciom[…]

Błogosławiona jesteś, Maryjo

1. Błogosławiona jesteś, Maryjo i wywyższona przez Pana. On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, Niepokalana.2. Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, by w Tobie Ciałem się stało, zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, przedwieczną Światłość.3. Bądź nam obroną, Bogarodzico, gdy się błąkamy[…]