Ciebie, Boga, wysławiamy

Ciebie, Boga, wysławiamy - tekst:

1. Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Tobie wszyscy aniołowie,
Tobie moce i niebiosy,
cheruby, serafinowie
ślą wieczystej pieśni głosy:
3. Święty, Święty, nad Świętymi
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
pełne niebo z kręgiem ziemi
majestatu Twojej sławy.
4. Apostołów Tobie rzesza,
chór proroków, pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
męczenników orszak biały.
5. Ciebie, poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca, ile zdoła,
głosy ludów zgodzonymi
wielbi święta pieśń Kościoła.
6. Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
z Duchem, wszechświat wielbi cały:
Królem chwały Tyś, o Chryste!
7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.
By świat zbawić swoim zgonem,
przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.
8. Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie
i rajskiego kraj żywota
otworzyłeś wiernym sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn jedyny,
lecz gdy zabrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech, co plami,
gdyś odkupił nas od zbrodni
drogiej swojej Krwi strugami.
11. Ze świętymi, w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje,
zbaw, o Panie, lud sierocy,
błogosław dziedzictwo swoje!
12. Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco świata,
imię Twoje wysławiamy.
13. Po wiek wieków nie ustanie
pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
od wszelakiej ustrzec winy.
14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki;
w Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.

Cytaty pasujące do Ciebie, Boga, wysławiamy:

Jedyny sposób na zbawienie biednej młodzieży, to wychowywać ją w religii, a więc chrystianizować społeczeństwo.
Ks. Bosko

Ideały, które oświecały moją drogę i często dodawały nowej odwagi, aby stawiać czoło życiu z radością, to uprzejmość, piękno i prawda.
A. Einstein

Kto pomaga bliźniemu, działając na własną szkodę, pokazuje, że kroczy po drodze miłości. Kto szuka pocieszenia w samym Bogu, znajduje się w bezpiecznym miejscu.
Pope

Podobne do Ciebie, Boga, wysławiamy: