Modlitwa przed snem ks. Romano Guardini

Oto jestem, Panie. Dzień mój ma się ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dziękuję Ci za to, Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość. W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie –[…]

Codzienna modlitwa do św. Rity

Oto przychodzę do ciebie, najdroższa święta Rito, która w sanktuarium w Cascii, gdzie czczone są twe doczesne szczątki, wylewasz na świat zdroje łask. Staję przed tobą, by złożyć ci codzienny hołd mojego serca, pełnego wdzięczności i poświęconego tobie. Miłuję cię,[…]

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego. Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.Zanurzam[…]

Wierzę w Boga – Skład apostolski (Wyznanie wiary)

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł,[…]

Modlitwa znaleziona w grobie Pana Jezusa

O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, ja Tobie się oddaję, dnia dzisiejszego i na zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci mojej.Do nieskończonej dobroci Twojej odwołuję się.Rany Twoje Najświętsze niech mi będą spoczynkiem.Woda i krew, które płynęły z Najświętszego Serca Twojego, niech[…]

Modlitwa za dzieci do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, Najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka; przychodzę do Ciebie z sercem ciężko zatroskanym, pełnym jednak ufności w Nieustającą Pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleści i troski, jakieś dla Niego ponosiła, bądź i dla[…]

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.[…]

Modlitwa o ochronę rodziny i małżeństwa przez Krew Jezusa

Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to,aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana,grzechu i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę,aby[…]

Duchowa adopcja dziecka poczętego – modlitwa do Pana Jezusa

Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje[…]

Pod Twoją Obronę – modlitwa różańcowa

Pod Twoją obronęuciekamy się,święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbamiracz nie gardzićw potrzebachnaszych, ale od wszelakichzłych przygódracz nas zawsze wybawiać,Panno chwalebnai błogosławiona. O Pani nasza,Orędowniczko nasza,Pośredniczko nasza,Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,Synowi swojemu nas polecaj,swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo… Oto ja, służebnica Pańska.Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo… A Słowo ciałem się stało.I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo… Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.Abyśmy[…]

Modlitwa za dorosłe dzieci

Panie Boże! Z całego serca dziękuję Ci za to, że mogłam zostać matką i babcią. Dziękuję Ci za to, że moje życie jest pełne radości dzięki moim dzieciom i wnukom. Codziennie dajesz mi tak wiele, codziennie widzę Ciebie i Twoje[…]

Modlitwa przed spowiedzią

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja[…]

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Pozwól mi co dzień żyć tylko jednym dniem i czerpać radość z[…]

Modlitwa o dobry dzień w pracy

Boże, nasz Ojcze, daj mi dzisiejszego dnia energię potrzebną do zmierzenia się z moją pracą, wytrwałość potrzebną do tego, żeby wykonywać ją dobrze, samodyscyplinę, która pomoże mi pracować ciężko: nawet jeśli nikt mojej pracy nie zobaczy,nawet jeśli nikt mojej pracy[…]

Modlitwa za rodzinę

Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych[…]

Modlitwa po spowiedzi

Niech Ci będzie chwała i dziękczynienie, Boże w Trójcy Jedyny, żeś mi z nieskończonego miłosierdzia Twego przez rozgrzeszenie kapłańskie odpuścił moje grzechy. Dzięki Ci, Ojcze niebieski, żeś mnie nędznego grzesznika przyjął na powrót, jako swoje dziecko. Dzięki Ci, Jezu Zbawicielu[…]

Aniele Boży Stróżu mój

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze do pomocy.Broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do Żywota wiecznego. Amen.