Modlitwa Anioł Pański

Modlitwa Anioł Pański - tekst:

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa Anioł Pański:

Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się z wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Jeżeli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki.
Zenta Maurina

Kiedy nie mamy miłości Boga, czujemy się naprawdę ubodzy: jesteśmy jak drzewa bez kwiatów i owoców; w duszy zjednoczonej z Bogiem zawsze panuje wiosna.
Św. Proboszcz z Ars

Jedna minuta czasu jest cennym skarbem, warta jest nieskończoność, warta jest tyle, co sam Bóg.
Ks. Bosko

Podobne do Modlitwa Anioł Pański: