Litania do św. Rocha

Litania do św. Rocha - tekst:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święty Rochu, wyznawco Chrystusa, módl się za nami.
Święty Rochu, drogi klejnocie całego świata, módl się za nami.
Święty Rochu, patronie chorych i konających, módl się za nami.
Święty Rochu, ojcze ubogich, módl się za nami.
Święty Rochu, cierpliwy pielgrzymie ziemski, módl się za nami.
Święty Rochu, chwalebny obywatelu niebieski, módl się za nami.
Święty Rochu, patronie cierpiących na choroby zakaźne, módl się za nami.
Święty Rochu, obrońco wiary świętej, módl się za nami.
Święty Rochu, naśladowco Chrystusowego ubóstwa, módl się za nami.
Święty Rochu, najtroskliwszy opiekunie wdów i sierot, módl się za nami.
Święty Rochu, żarliwy miłośniku dusz, módl się za nami.
Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich, módl się za nami.
Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności, módl się za nami.
Święty Rochu, cudowny przykładzie Ducha apostolskiego, módl się za nami.
Święty Rochu, miłośniku krzyża Pańskiego, módl się za nami.
Święty Rochu, wielki patriarcho ludu Bożego, módl się za nami.
Święty Rochu, obrońco Panieńskiej czystości, módl się za nami.
Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy i czcimy, módl się za nami.
Święty Rochu, z miłością służący w szpitalach, módl się za nami.

Boże, w Trójcy Świętej jedyny, przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas od skazy grzechu zachować raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył, wysłuchaj nas Panie.
Synu Boży, o to wszystko Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Rochu.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który świętemu Rochowi, obiecałeś przez swego Anioła, że każdy, pobożnie go wzywający, będzie wolny od wszelkiej zarazy, spraw, abyśmy obchodząc jego pamiątkę, mocą jego zasług, zostali zachowani od śmiertelnej choroby ciała i duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do św. Rocha:

Ze wszystkich środków, jakie ofiarowuje nam mądrość, abyśmy mogli osiągnąć szczęście w życiu, nic nie jest skuteczniejsze, płodniejsze ani słodsze od przyjaźni.
Epikur

Jedną z największych pociech tego życia jest przyjaźń, a jedną z największych pociech przyjaźni jest to, że masz kogoś, komu możesz zawierzyć swój sekret.
A. Manzoni

Panie, miej miłosierdzie nad tym, który ma umierać i wie o tym; ulituj się nad tym, kto umiera i o tym nie wie.
G. Goyau

Podobne do Litania do św. Rocha: