Litania za zmarłych

Litania za zmarłych - tekst:

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nimi.
Bramo niebieska – módl się za nimi.
Królowo Wniebowzięta – módl się za nimi.
Święty Michale – módl się za nimi.
Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nimi.
Święty Józefie – módl się za nimi.
Święty patronie zmarłego – módl się za nimi.
Wszyscy święci i święte Boże – módl się za nimi.

Bądź im miłościw – wybaw ich Panie.
Od zła wszelkiego – wybaw ich Panie.
Od cierpień w czyśćcu – wybaw ich Panie.
Przez Twoje wcielenie – wybaw ich Panie.
Przez Twoje narodzenie – wybaw ich Panie.
Przez Twój chrzest i post święty – wybaw ich Panie.
Przez Twój krzyż i mękę – wybaw ich Panie.
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu – wybaw ich Panie.
Przez Twoje zmartwychwstanie – wybaw ich Panie.
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie – wybaw ich Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego – wybaw ich Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale – wybaw ich Panie.

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli oraz wychowawców – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania za zmarłych:

Sport jako troska o ciało w jego całości nie powinien być celem samym w sobie, degenerując się do kultu materii. Ma on służyć całemu człowiekowi, a zatem musi być daleki od krępowania intelektualnej i moralnej doskonałości, musi promować je i wspierać.
Pius XII

Tylko wtedy, kiedy będę wiedział, że szatan przestanie mamić dusze, ja przestanę szukać sposobów na wybawienie ich z jego sztuczek i sideł.
Ks. Bosko

Młyny Pana Boga mielą powoli. Dobroć chodzi piechotą. Człowieczeństwo wyposażone w inteligencję, aby móc poznać swojego Stwórcę, zapomniało o nim i aby go odnaleźć będzie musiało stać się jednością.
Gandhi

Podobne do Litania za zmarłych: