Litania do św. Stanisława Kostki

Litania do św. Stanisława Kostki - tekst:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami.
Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej, módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa, módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny, módl się za nami.
Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie, módl się za nami.
Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami, módl się za nami.
Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania, módl się za nami.
Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności, módl się za nami.
Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy, módl się za nami.
Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości, módl się za nami.
Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców, módl się za nami.
Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami.
Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości, módl się za nami.
Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego, módl się za nami.
Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany, módl się za nami.
Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył, módl się za nami.
Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał, módl się za nami.
Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony, módl się za nami.
Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział, módl się za nami.
Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie, módl się za nami.
Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił, módl się za nami.
Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę nasz w niebezpieczeństwach ratował, módl się za nami.
Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej, módl się za nami.
Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza, módl się za nami.

Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli, uproś nam u Boga.
Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali, uproś nam u Boga.
Abyśmy cnoty Twe naśladowali, uproś nam u Boga.
Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali, uproś nam u Boga.
Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli, uproś nam u Boga.
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego
W: I ukazał Mu Królestwo Boże

Módlmy się. Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do św. Stanisława Kostki:

Czekam na Ducha Świętego, który jest Ogniem Bożym. Zostałem stworzony, aby nieustannie czekać i spalać się w oczekiwaniu. Od ponad pół wieku nie jestem zdolny robić nic innego.
L. Bloy

Dwie ważne rzeczy, to szczerze interesować się innymi i być wobec nich uprzejmym. Odkryłem, że uprzejmość jest w życiu wszystkim.
I. Bashevis Singer

Niczego wolniej nie zapomina się od obrazy i niczego szybciej od aktu dobroci.
Marcin Luter

Podobne do Litania do św. Stanisława Kostki: