Stwórco gwiaździstych przestworzy

Stwórco gwiaździstych przestworzy - tekst:

1. Stwórco gwiaździstych przestworzy
i wieczne światło wierzących,
Chryste, coś wszystkich odkupił,
wysłuchaj naszą modlitwę.
2. Zdjęty litością nad światem,
któremu śmierć zagrażała,
Jego zbawieniem się stałeś
i uzdrowiłeś z niemocy.
3. Świat już pogrążał się w mroku,
lecz Ty, jak słońce promienne,
z łona Dziewicy wyszedłeś,
zrodzony przez Nią w czystości.
4. Byty niebiańskie i ziemskie,
posłuszne Twoim rozkazom,
hołd Ci składają w pokorze
i sławią Twoją potęgę.
5. Ciebie, Najświętszy, prosimy:
nim przyjdziesz sądzić sumienia,
obroń nas w życiu doczesnym
od przewrotności szatana.
6. Chryste, nasz Królu łagodny,
niech Tobie z Ojcem i Duchem
będzie podzięka i chwała
przez całą wieczność bez kresu. Amen.

Cytaty pasujące do Stwórco gwiaździstych przestworzy:

Prawda nobilituje tego, kto ją wyznaje otwarcie i bez względu na ludzi.
Jan XXIII

Moim pierwszym słowem jest dobroć; drugim dobroć; trzecim dobroć; z niej rodzi się sprawiedliwość, prawda, miłość i pokój.
Jan XXIII

Złym synem jest ten, kto źle mówi o ojcu swoim.
Ks. Bosko

Podobne do Stwórco gwiaździstych przestworzy: