Czytanie na dziś

Czytanie na dzień 23-09-2023 r.

Pierwsze czytanie (1 Tm 6, 13-16)

Zachować wierność Chrystusowi aż do Jego przyjścia

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.

Psalm (Ps 100, 1-2. 3. 4-5)

Stańcie z radością przed obliczem Pana

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,

służcie Panu z weselem!

Stawajcie przed obliczem Pana

z okrzykami radości.

Stańcie z radością przed obliczem Pana

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,

On sam nas stworzył,

jesteśmy Jego własnością,

Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Stańcie z radością przed obliczem Pana

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,

z hymnami w Jego przedsionki,

chwalcie i błogosławcie Jego imię.

Albowiem Pan jest dobry,

Jego łaska trwa na wieki,

a Jego wierność przez pokolenia.

Stańcie z radością przed obliczem Pana

Aklamacja (Por. Łk 8, 15)

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni, którzy sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują słowo Boże

i wydają owoc przez swą wytrwałość.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 8, 4-15)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy zebrał się wieki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści: „Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny”.

Przy tych słowach wołał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść.

On rzekł: „Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli.

Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu.

W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”.

Czytanie na Dziś – codzienne inspiracje słowem Bożym

Każdego dnia prezentujemy wyjątkowe fragmenty Pisma Świętego, tak aby ubogacić Twoją duchowość i umocnić Twoją wiarę. Zawierając czytanie, psalm oraz ewangelię na każdy dzień, ta strona jest idealnym miejscem, które pozwoli Ci głębiej zgłębić tajemnice wiary i przybliżyć się do Boga w zaciszu Twojego domu.

Czytanie na dziś to doskonałe źródło inspiracji dla każdej osoby poszukującej duchowego pokarmu w codziennej medytacji. Dzięki starannemu doborowi czytań, pochodzących z różnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, serwis Religijni umożliwia pełne zrozumienie Bożego przekazu zawartego w Pismach. Ponadto, każdy dzień opatrzony jest psalmem, który pozwoli Ci wyrazić swoje uczucia, błagania i wdzięczność wobec Boga za Jego miłość i opiekę.

Ewangelia na dziś w każdym domu

Ewangelia na każdy dzień, przekazuje nauki i cuda Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dzięki Ewangelii możemy poznać Jego miłość, mądrość i łaskę oraz naśladować Jego wzór, aby stać się lepszymi ludźmi, pełnymi miłości do Boga i bliźnich.