Czytanie na dziś

Czytanie na dzień 21-03-2023 r.

Pierwsze czytanie (Ez 47, 1-9. 12)

Woda wypływająca ze świątyni niesie życie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.

Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę: sięgała aż do kolan; i znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść: sięgała aż do bioder; i znów odmierzył tysiąc łokci; był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Potem rzekł on do mnie: „Czy widziałeś to, synu człowieczy?” I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki.

Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.

A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo”.

Psalm (Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9)

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:

najpewniejszą pomocą w trudnościach.

Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia

i góry zapadały w otchłanie morza.

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,

najświętszy przybytek Najwyższego.

Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,

Bóg je wspomaga o świcie.

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną

Pan Zastępów jest z nami,

Bóg Jakuba jest naszą obroną.

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,

zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.

Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną

Aklamacja (Por. J 4, 42. 15)

Chwała Tobie, Królu wieków

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,

daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli.

Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (J 5, 1-3a. 5-16)

Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.

W Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych.

Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: „Czy chcesz stać się zdrowym?”

Odpowiedział Mu chory: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną”.

Rzekł do niego Jezus: „Wstań, weź swoje łoże i chodź”. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził.

Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: „Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża”.

On im odpowiedział: „Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź”. Pytali go więc: „Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?” Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.

Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzeki do niego: „Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.

Czytanie na Dziś – codzienne inspiracje słowem Bożym

Każdego dnia prezentujemy wyjątkowe fragmenty Pisma Świętego, tak aby ubogacić Twoją duchowość i umocnić Twoją wiarę. Zawierając czytanie, psalm oraz ewangelię na każdy dzień, ta strona jest idealnym miejscem, które pozwoli Ci głębiej zgłębić tajemnice wiary i przybliżyć się do Boga w zaciszu Twojego domu.

Czytanie na dziś to doskonałe źródło inspiracji dla każdej osoby poszukującej duchowego pokarmu w codziennej medytacji. Dzięki starannemu doborowi czytań, pochodzących z różnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, serwis Religijni umożliwia pełne zrozumienie Bożego przekazu zawartego w Pismach. Ponadto, każdy dzień opatrzony jest psalmem, który pozwoli Ci wyrazić swoje uczucia, błagania i wdzięczność wobec Boga za Jego miłość i opiekę.

Ewangelia na każdy dzień, przekazuje nauki i cuda Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dzięki Ewangelii możemy poznać Jego miłość, mądrość i łaskę oraz naśladować Jego wzór, aby stać się lepszymi ludźmi, pełnymi miłości do Boga i bliźnich.