Czytanie na dziś

Czytanie na dzień 18-06-2024 r.

Pierwsze czytanie (2 Krn 18, 25-31a. 33-34)

Śmierć Achaba

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Król izraelski Achab rozkazał: „Weźcie Micheasza i zaprowadźcie go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do syna królewskiego, Joasza, i powiedzcie: «Tak rzekł król: Wtrąćcie go do więzienia i żywcie chlebem i wodą jak najskąpiej, aż do mego powrotu w pokoju»”. Na to Micheasz powiedział: „Gdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Pan nie mówił przeze mnie”.

Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie. Tam król izraelski powiedział Jozafatowi: „Zanim pójdę w bój, przebiorę się. Ty zaś wdziej swoje szaty”. Następnie król izraelski przebrał się i dopiero wtedy przystąpili do walki. A król syryjski dowódcom swoich rydwanów wydał taki rozkaz: „Nie walczcie ani z małym, ani z wielkim, lecz tylko z samym królem izraelskim”. Toteż kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: „Ten jest królem izraelskim”. Wtedy otoczyli go, aby z nim walczyć.

A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza. Powiedział więc król woźnicy: „Zawróć i ratuj mnie z tej walki, bo zostałem zraniony”. Tego dnia rozgorzała walka, a król izraelski utrzymywał się stojąc na rydwanie naprzeciw Syryjczyków aż do wieczora, a zmarł o zachodzie słońca.

Psalm (Ps 51, 3-4. 5-6ab. 11 i 16)

Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni

Uznaję bowiem nieprawość swoją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni

Odwróć swe oblicze od moich grzechów

i zmaz wszystkie moje przewinienia.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,

Boże, mój Zbawco, niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość.

Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni

Aklamacja (J 13, 34)

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,

jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 5, 43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.

Czytanie na Dziś – codzienne inspiracje słowem Bożym

Każdego dnia prezentujemy wyjątkowe fragmenty Pisma Świętego, tak aby ubogacić Twoją duchowość i umocnić Twoją wiarę. Zawierając czytanie, psalm oraz ewangelię na każdy dzień, ta strona jest idealnym miejscem, które pozwoli Ci głębiej zgłębić tajemnice wiary i przybliżyć się do Boga w zaciszu Twojego domu.

Czytanie na dziś to doskonałe źródło inspiracji dla każdej osoby poszukującej duchowego pokarmu w codziennej medytacji. Dzięki starannemu doborowi czytań, pochodzących z różnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, serwis Religijni umożliwia pełne zrozumienie Bożego przekazu zawartego w Pismach. Ponadto, każdy dzień opatrzony jest psalmem, który pozwoli Ci wyrazić swoje uczucia, błagania i wdzięczność wobec Boga za Jego miłość i opiekę.

Ewangelia na dziś w każdym domu

Ewangelia na każdy dzień, przekazuje nauki i cuda Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dzięki Ewangelii możemy poznać Jego miłość, mądrość i łaskę oraz naśladować Jego wzór, aby stać się lepszymi ludźmi, pełnymi miłości do Boga i bliźnich.