Psalm 1 Dwie drogi

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,[…]

Psalm 2 Dramat Mesjasza

Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi Przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi: Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!. Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,[…]

Psalm 3 Poranne wołanie sprawiedliwego prześladowanego

Panie jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje! Wielu jest tych, co mówią o mnie: Nie ma dla niego zbawienia w Bogu. A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty[…]

Psalm 4 Modlitwa wieczorna

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia – zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moja modlitwę! Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że Pan mi okazuje[…]

Psalm 5 Modlitwa poranna

Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę; natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże! Albowiem Ciebie Błagam, o Panie, usłysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośby i czekam. Bo Ty nie jesteś[…]

Psalm 6 Błaganie w próbie

Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby; ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone i duszę moją ogarnia wielka trwoga; lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze[…]

Psalm 7 Modlitwa oczernionego

Jahwe, Boże mój, do Ciebie się uciekam; wybam mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, by kto – jak lew – mnie porwał i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy. Boże mój, Jahwe, jeżeli dopuściłem się tego, jeśli nieprawość plami moje ręce,[…]

Psalm 8 Potęga Imienia Bożego

O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe[…]

Psalm 9 Dziękczynienie

Chwalę Cię, Jahwe, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będą i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy Bo wrogowie moi się cofają, padają, giną sprzed Twego oblicza. Boś się podjął mojego sądu[…]

Psalm 10 Modlitwa o wyzwolenie

Dlaczego z dala stoisz, o Jahwe, w czasach ucisku się kryjesz, gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknuł? Bo występny się chełpi swoim pożądaniem, bluźni drapieżca i pogardza Jahwe. W pysze swojej powiada[…]

Psalm 11 Modlitwa niewzruszonej ufności

Do Jahwe się uciekam; dlaczego mi mówicie: «Niby ptak uleć na górę!» Bo oto grzesznicy łuk napinają, kładą strzałę na cięciwę, by w mroku razić prawych sercem. Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać sprawiedliwy? Jahwe w świętym swoim przybytku,[…]

Psalm 12 Wśród zakłamanego świata

Ratuj, Jahwe, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym. Niech Jahwe wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do wyniosłej mowy. Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,[…]

Psalm 13 Ufne wołanie

Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił? Spojrzyj, wysłuchaj, Panie,[…]

Psalm 14 Powszechne zepsucie

Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga». Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. Jahwe spogląda z nieba na synów ludzkich badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni:[…]

Psalm 15 Kto godzien stanąć przed Bogiem?

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Jahwe, kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem; ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i[…]

Psalm 16 Jahwe częścią mojego dziedzictwa

Zachowaj mnie Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Ku świętym, którzy są na Jego ziemi, wzbudził On we mnie miłość przedziwną! Ci, którzy idą za obcymi [bogami],[…]

Psalm 17 Błaganie o wyzwolenie od wrogów

Usłysz, Jahwe, [że mam] słuszność, zważ na me wołanie, przyjmij moje modły z warg nieobłudnych. Niech wyjdzie od Ciebie wyrok o mnie: oczy Twoje widzą to, co prawe. Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz[…]

Psalm 18 Te Deum królewskie

Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na której się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! Wzywam Pana, godnego chwały, i jestem wolny od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie[…]

Psalm 19 Jahwe słońcem sprawiedliwości

Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość, Nie jest to słowo, nie są to umowy, których by dźwięku nie usłyszano; ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż[…]

Psalm 20 Modlitwa o ocalenie króla

Niech Jahwe cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba. Niech ześle tobie pomoc z świątyni i niech cię wspiera z Syjonu. Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach i niech Mu będzie miłe twe całopalenie. Niech ci[…]