Psalm 20 Modlitwa o ocalenie króla

Psalm 20 Modlitwa o ocalenie króla - tekst:

Niech Jahwe cię wysłucha w dniu utrapienia,
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech ześle tobie pomoc z świątyni
i niech cię wspiera z Syjonu.
Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.

Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,
i wypełni każdy twój zamysł.
Chcemy się cieszyć z twego ocalenia
i w imię Boga naszego podnieść sztandary.
Niech Jahwe wypełni wszystkie twoje prośby!
Teraz wiem, że Jahwe wybawia swego pomazańca,
odpowiada mu ze świętych swych niebios,
przez możne czyny zbawczej swej prawicy.
Jedni wolą rydwan, drudzy konie,
a nasza siła w imieniu Boga naszego Jahwe.
Tamci się zachwiali i upadli,
a my stoimy i trwamy.
Jahwe, wybaw króla,
a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.

Cytaty pasujące do Psalm 20 Modlitwa o ocalenie króla:

Nie powinniście tolerować w sobie najmniejszej myśli przeciwnej miłości, nawet wobec tego, kto uważa się za waszego wroga.
Gandhi

Boże mój, nie mogę się bać Ciebie ani mojej śmierci, ani Twojego sądu, kiedy Ty, nie potrzebując mnie, jednak stworzyłeś.
E. Poppe

Dobrodziejstwo nie polega na tym, co się robi albo co się daje, ale na intencji tego, który robi lub daje.
Seneka

Podobne do Psalm 20 Modlitwa o ocalenie króla: