Psalm 84 Szczęście mieszkańca świątyni

Psalm 84 Szczęście mieszkańca świątyni - tekst:

Jak miłe są przybytki Twoje,
Jahwe Zastępów!
Dusza moja pragnie i tęskni
do przedsieni Jahwe.
Moje serce i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
Nawet wróbel dom sobie znajduje
i jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta:
przy Twoich ołtarzach, Jahwe Zastępów,
mój Królu i mój Boże!
Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim,
Panie, nieustannie Cię wychwalają.

Błogosławieni, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc doliną Baka,
przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Z mocy w moc wzrastać będą:
Boga ujrzą na Syjonie.
Jahwe Zastępów, usłysz moją modlitwę;
nakłoń ucha, Boże Jakuba.
Spojrzyj, puklerzu nasz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca.

Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Jahwe Bóg jest słońcem i tarczą:
Jahwe hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw
postępującym nienagannie.
Jahwe Zastępów,
błogosławiony człowiek, który ufa Tobie!

Cytaty pasujące do Psalm 84 Szczęście mieszkańca świątyni:

Ktokolwiek chce osiągnąć radość, musi ją z kimś podzielić: szczęście przyszło na świat jako bliźniak.
G. Byron

Nie kocha ten, kto w miłości szuka tylko własnej satysfakcji.
Tomasz

Prawodawcy starają się przeszkodzić kłamstwu poprzez wprowadzanie specjalnych sankcji, ale ono zupełnie może zniknąć tylko za sprawą prawdziwego ducha miłosierdzia. Kto nie mówi prawdy, usprawiedliwia się okolicznościami i nazywa sprawiedliwym to, co jest szkodą dla dusz.
Św. Jan Climaco

Podobne do Psalm 84 Szczęście mieszkańca świątyni: