Psalm 85 Bliskie jest nasze zbawienie

Psalm 85 Bliskie jest nasze zbawienie - tekst:

Łaskawym się okazałeś, Jahwe, dla Twej ziemi;
odmieniłeś los Jakuba,
odpuściłeś winę Twojemu ludowi;
zakryłeś wszystkie ich grzechy.

Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje,
zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
i zaniechaj Twego oburzenia na nas.
Czyi będziesz na nas gniewał się na wieki,
czy gniew Twój rozciągniesz
na wszystkie pokolenia?
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,
aby Twój lud weselił się w Tobie?
Okaż nam, Jahwe, swoją łaskawość
i daj nam swoje zbawienie.
Chciałbym słuchać tego, co mówi Bóg Jahwe:
oto ogłasza pokój
ludowi swemu i świętym swoim:
nich się nie stają znów nierozsądni.
Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych,
którzy się Go boją,
tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaskawość i wierność spotkają się z sobą
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
A sprawiedliwość wychyli się z nieba.
Jahwe sam obdarzy szczęściem
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,
po śladach Jego kroków – zbawienie.

Cytaty pasujące do Psalm 85 Bliskie jest nasze zbawienie:

Człowiek, który nie umie się uśmiechać, nie powinien otwierać sklepu.
Przysłowie chińskie

Pochlebstwo jest fałszywą monetą, która zubaża tego, co ją otrzymuje.
D'Abrantes

Prawda, sprawiedliwość, miłość i wolność, w kulcie Boga i w poszanowaniu człowieka: oto wartości, jakie Ewangelia ogłosiła w świecie i które kwitną w pełni dziel tam, gdzie jest szanowana.
Jan XXIII

Podobne do Psalm 85 Bliskie jest nasze zbawienie: