Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz - tekst:

1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za święty, winny szczep Dawida,
który nam poznać dałeś
przez Jezusa, Syna Twego.
Refren: Tobie chwała na wieki.
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za życie i za wiarę,
którą nam poznać dałeś,
przez Jezusa, Syna Twego. Ref…
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za święte imię Twoje,
któremu zgotowałeś
mieszkanie w sercach naszych. Ref…
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za wiarę i za nieśmiertelność,
którą nam poznać dałeś
przez Jezusa, Syna Twego. Ref…
5. Ty, o Panie Wszechmocny,
stworzyłeś wszystko dla imienia swego,
pokarm i napój dałeś
ludziom na pożywienie. Ref…
6. Nam zaś darowałeś
pokarm duchowy oraz napój
i żywot wieczny,
przez Jezusa, Syna Twego. Ref…
7. Pomnij, Panie, na Twój Kościół
i wybaw go od wszelkiego złego,
i doprowadź go w miłości swojej
do Królestwa Twego. Ref…
8. Niechaj przyjdzie Twa łaska
i niech przeminie ten świat,
kto święty, niech przystąpi,
kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Ref…

Cytaty pasujące do Dziękujemy Ci, Ojcze nasz:

Stawaj rzadko w domu sąsiada, by nie miał cię dość i nie nabrał wstrętu.
Księga Przysłów

Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzenie myśli; uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów.
Św. Bazyli

Dzisiaj Ewangelia musi być głoszona światu, w którym jeden człowiek na czterech jest Chińczykiem, dwóch na trzech jedzą wystarczająco, żaden człowiek na trzech żyje w systemie komunistycznym, jeden chrześcijanin na dwóch nie jest katolikiem.
Y. Congar

Podobne do Dziękujemy Ci, Ojcze nasz: