Idzie, idzie Bóg prawdziwy

Idzie, idzie Bóg prawdziwy - tekst:

1. Idzie, idzie Bóg prawdziwy,
idzie Sędzia sprawiedliwy:
Refren: Stańmy wszyscy pięknym kołem,
i uderzmy przed Nim czołem!
2. Idzie, idzie Bóg łaskawy,
idzie Twórca wszego prawy: Ref…
3. Idzie, idzie Król przemożny,
idzie Pan wielce wielmożny: Ref…
4. Idzie, idzie Światłość wieczna,
idzie ku nam Moc przedwieczna: Ref…
5. Idziesz, idziesz, miły Panie;
a gdzie Twój majestat stanie,
niechaj tam, stanąwszy kołem,
na wiek wieków bijem czołem.

Cytaty pasujące do Idzie, idzie Bóg prawdziwy:

Przyjaciel jest jak diamentowy dom: wewnątrz świeci oślepiające światło niespotykanego piękna.
E. van Broeckhoven

Aby być chrześcijaninem, trzeba mieć wielkie serce: wielkie serce, które kocha wszystkich ludzi bez różnicy, bo wszyscy ludzie są dziećmi bożymi.
Paweł VI

Wszystko przezwycięża się pokorą i prostotą. Te dwie cnoty nie są, jakby można było sądzić, właściwe małym duszom oraz osobom mało wykształconym; na odwrót, to właśnie dusze słabe i ograniczone nie są zdolne do tych cnót.
La Colombiere

Podobne do Idzie, idzie Bóg prawdziwy: