Wierzę w Boga – Skład apostolski (Wyznanie wiary)

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł,[…]

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.[…]

Akty wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże. Twe słowo mylić nie może. Akt nadziei Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie. Akt miłości[…]

Tajemnice różańca

Tajemnice różańca świętego – dni kiedy odmawiamy: I Tajemnice radosne: II Tajemnice światła: III Tajemnice bolesne: IV Tajemnice chwalebne:

Stacje drogi krzyżowej

Droga krzyżowa, to nabożeństwo, które pozwala wiernym towarzyszyć Jezusowi w drodze do ukrzyżowania. Droga krzyżowa jest ważnym elementem Wielkiego Postu. Stacje drogi krzyżowej:Stacja I: Jezus na śmierć skazany.Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem.Stacja[…]

Główne prawdy wiary

Sześć Prawd Wiary:1. Jest jeden Bóg.2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego[…]

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego,z całego serca swego,z całej duszy swojej,i ze wszystkich sił swoich,a bliźniego swego jak siebie samego.

Trzy cnoty Boskie

Trzy cnoty Boskie pochodzące z hymnu do miłości (pierwszy list do Koryntian):