Bądź pozdrowiony, o najsłodszy Panie

Bądź pozdrowiony, o najsłodszy Panie - tekst:

1. Bądź pozdrowiony, o najsłodszy Panie,
coś z ręki Jana przyjął chrzest w Jordanie.
Szczęśliwe wody, które godne były,
by Ciebie Jezu, w nurtach swych obmyły.
2. Baranku Boży, z jakiej to przyczyny
wśród grzesznych stajesz, chociaż żeś bez winy?
By pozostawić niedościgłe wzory
pokuty szczerej, męstwa i pokory.
3. Na Ciebie Ojciec zsyła Ducha swego
i tak przemawia z nieba otwartego:
„Tyś Syn mój miły, moje ukochanie,
w Tobie od wieków mam upodobanie!”.
4. Przez chrzest Twój święty i Twe uniżenie
daj nam uzyskać z grzechów oczyszczenie;
by Ojciec w niebie nam odpuścił winy
i nas, jak Ciebie, uznał za swe syny!

Cytaty pasujące do Bądź pozdrowiony, o najsłodszy Panie:

Prawda, dla człowieka jest tym, co czyni z niego człowieka.
Saint--Exupery

Wszystkie kroki człowieka, który idzie, by wysłuchać Mszy, są ponumerowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa nagroda w tym i wiecznym życiu.
Św. Augustyn

Chłopiec staje się dorosły, kiedy zdaje sobie sprawę, że ma nie tylko prawo mieć rację, ale i jej nie mieć.
Th. Szasz

Podobne do Bądź pozdrowiony, o najsłodszy Panie: