Boże, co w świętych

Boże, co w świętych - tekst:

1. Boże, co w świętych chwałę swą objawiasz
i doskonałej od nich czci doznajesz,
przez ich gorliwość Kościół swój odnawiasz,
a nam w nich przykład i wzór życia dajesz.
2. Dzięki składamy za założyciela
wielu zgromadzeń, które jego duchem,
myślą natchnione, w służbie Zbawiciela
niosą ubogim pomoc i otuchę.
3. Ojciec Honorat pełen był prostoty,
życia skromnego i cichości wzorem.
Troską otaczał wdowy i sieroty,
łącząc z odwagą miłość i pokorę.
4. Niejednej w życiu doświadczył udręki,
czy to od wrogów, czy od własnych braci.
A przecież, pomny na Chrystusa męki,
krzywdy przebaczał, dobrem za zło płacił.
5. Możny patronie na złe czasy dany,
dźwignij nasz naród z przywar i nałogów,
by Bożej Matce w opiekę oddany
powstał i znowu wiernie służył Bogu!

Cytaty pasujące do Boże, co w świętych:

Diabeł jest silny tylko dla tego, kto się go boi, ale bardzo słaby dla tego, kto nim gardzi.
O. Pio

Pracować dla zbawienia dusz... Dlatego właśnie zostałam karmelitanką, a nie mogąc być misjonarką czynną, chciałam zostać misjonarką miłości i pokuty jak św. Teresa, moja anielska matka.
Sw. Teresa z Lisieux

Sądzę, że nie potrafię nienawidzić. Stosując długą dyscyplinę, opartą na modlitwie, od przynajmniej czterdziestu lat starałem się wszystkich kochać.
Gandhi

Podobne do Boże, co w świętych: