Jeśli chcesz szukać patrona

Jeśli chcesz szukać patrona - tekst:

1. Jeśli chcesz szukać patrona,
w którym potężna obrona,
idź śmiało, proś apostoła,
masz Piotra, głowę Kościoła.
Refren: O święty niebios odźwierny!
Módlże się, módl za lud wierny!
Spraw, niech wolny przystęp
mamy w otwarte niebieskie bramy.
2. Jakoś ty sam pokutnymi
oblał grzech łzami rzewnymi,
tak niech w moc twojej przyczyny
nasze opłaczemy winy. Ref…
3. Jak na głos anielskiej mowy
opadły z ciebie okowy,
tak nas ty rozwiąż znękanych
w tylu grzechach uwikłanych. Ref…
4. Tyś opoką jest Kościoła,
słysz, jak lud do ciebie woła:
dodaj w wierze sił i męstwa,
aby nie miał błąd zwycięstwa. Ref…

Cytaty pasujące do Jeśli chcesz szukać patrona:

W trudach i cierpieniach nigdy nie zapominaj, że mamy wielką nagrodę przygotowaną w niebie.
Ks. Bosko

Wytrwałość nie jest jednym długim biegiem, to wiele krótkich biegów, jeden po drugim.
W. Elliott

To, co nabyliście pracą, pomnóżcie oszczędzaniem, tzn. eliminacją wydatków nieużytecznych i ocenianiem koniecznych.
Bi. Giuseppe Baldo

Podobne do Jeśli chcesz szukać patrona: