W otwartych niebiosach

W otwartych niebiosach - tekst:

1. W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie,
Jezusa w chwale po Ojca prawicy
i z sercem wezbranym miłością dla Niego,
głosiłeś wszystkim zbawienie i pokój.
2. Jak święci prorocy dawnego Przymierza,
oddałeś życie, by świadczyć o prawdzie;
pod gradem kamieni skonałeś błagając
o miłosierdzie dla serc zaślepionych.
3. Odszedłeś ze świata wzgardzony przez ludzi,
okryty hańbą jak Chrystus niewinny,
lecz twoje cierpienie nie było daremne,
gdyż plon stokrotny przyniosło Mistrzowi.
4. Wielbimy Cię, Jezu, zrodzony z Dziewicy
i Twego Ojca i Ducha Świętego,
gdy dziś sławimy męczeństwo Szczepana,
uwieńczonego koroną zwycięstwa.
Amen.

Cytaty pasujące do W otwartych niebiosach:

Ten, kto wątpi w to, czy należy kochać rodziców, zasługuje na karę.
Arystoteles

Cierpliwość jest rdzeniem miłości; nie istnieje miłość bez cierpliwości ani cierpliwość bez miłości.
Św. Katarzyna ze Sieny

Gdyby każdy pracował, aby zarobić na swój chleb, zniesiono by natychmiast stany: bogaci byliby zawsze, ale uważali by się za rządców bogactwa, które powinno być zaangażowane dla wspólnego dobra.
Gandhi

Podobne do W otwartych niebiosach: