Filipie, jakże jaśniejesz

Filipie, jakże jaśniejesz - tekst:

1. Filipie, jakże jaśniejesz
zaszczytnym blaskiem wezwania
i jak podobnie do Piotra
umiłowałeś Chrystusa!
2. A On cię za to wyróżnił
przez łaskę serca szczególną:
objawił ci tajemnice
swojego w Ojcu istnienia.
3. Nie mniejszą Chrystus miłością
obdarzył ciebie, Jakubie,
nazwany bratem Jezusa
i podwaliną Kościoła.
4. Bo tyś był pierwszym pasterzem
Syjonu nowej owczarni
i dotąd listem natchnionym
pouczasz nas o zbawieniu.
5. Mężowie błogosławieni
i męczennicy Jezusa,
prowadźcie nas aż do nieba
przez dar nadziei i wiary.
6. A kiedy w Ojca mieszkaniach
będziemy trwali na wieki,
niech z wami razem śpiewamy
ku chwale Trójcy Najświętszej.
Amen.

Cytaty pasujące do Filipie, jakże jaśniejesz:

A ja opiewać będę Twą potęgę i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości.
Psałm 58

Siła jest cnotą, która stawia czoło rzeczom niedostępnym i podtrzymuje rzeczy trudne dla umiłowania dobra; dla przyjemności jakiej doświadcza^ w dobru nie czuje bólu, przynajmniej w najwyższej części duszy.
Św. Albert

Pycha dzieli ludzi, a pokora ich jednoczy.
Lacordaire

Podobne do Filipie, jakże jaśniejesz: