Jezusowi cześć i chwała

Jezusowi cześć i chwała - tekst:

Refren: Jezusowi cześć i chwała
za miłości cud.
Niech Mu śpiewa ziemia cała,
niech Go wielbi lud.
1. On nam wskazał nieomylną drogę,
On za owce swoje życie dał.
On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę;
w nas nadzieję zmartwychwstania wlał. Ref…
2. On prowadzi nas do nowej ziemi,
gdzie nie będzie cierpień ani łez.
Choć krzyżową drogą z Nim idziemy,
wiedzie tam, gdzie wieczne szczęście jest. Ref…
3. Więc dziękujmy Jemu z całej duszy,
że się dla nas w małej Hostii skrył.
Niech ta miłość serca nasze wzruszy,
byśmy Go kochali z wszystkich sił! Ref…

Cytaty pasujące do Jezusowi cześć i chwała:

Poprzez wiarę w Chrystusa składamy uroczysty hołd Bogu i ten akt poddania się władzy Boga, który do nas przemówił, obala dumę szatana, który zgrzeszył pychą.
Św. Leopold Mandic

Upiększajmy naszym rodzicom wieczór ich życia tak, jak oni upiększali nasz świt.
N. Tommaseo

Modlitwa nie jest narzuceniem, ale darem; nie jest przymusem, jest możliwością; nie jest ciężarem, jest radością.
Jan Paweł II

Podobne do Jezusowi cześć i chwała: