Nieogarniony w darach

Nieogarniony w darach - tekst:

1. Nieogarniony w darach Twoich Boże!
Co gardzisz dumą, a sprzyjasz pokorze,
Twej łaski dzieło, Józef świata cudem,
którego w Tobie dziś wielbimy z ludem.
2. Wyrzuć z serc naszych tę to niemoc lichą,
co się w pokorę zmienia, będąc pychą!
Niech nas nie miesza ta burzliwa fala,
co serce psuje, a rozum obala.
3. Dałeś nam przykład, jak być mądrym trzeba;
jak ciebie prosić o twe łaski z nieba;
jak słuchać pilnie wnętrznego wołania,
by się twe przez nas działy przykazania.
4. Józef potrafił świat pogodzić z niebem,
solą mądrości, już dzieląc się chlebem;
przez nie nienawiść i błędy poznosił,
miłość praw twoich i naukę głosił.
5. Pomocą z nieba Kościołowi dany,
nauki, męstwa cudem był nazwany.
Pożytku bliźnich szczególny przykładzie,
umiejętności i zdrowych rad składzie:
6. Niech twą opieką z ciemnoty ruszeni,
w sercu się naszym miłość rozkorzeni,
a umysł w piękne odziany ozdoby,
poważa cnotę a kocha osoby.
7. Na tym żeś prawie Kościół rozprzestrzenił,
gdyś rozkaz Pański nad twe zdrowie cenił:
niech za twą sprawą, serca i rozumy,
to trwa bez złości, a tamte bez dumy.

Cytaty pasujące do Nieogarniony w darach:

To, czego uczymy się z przyjemnością, nigdy nie zapomnimy.
A. Mer-cier

Tak prostackie co bezbożne, a jednak zbyt powszechne w zwyczajach i nie tylko wśród ludzi niewykształconych, jest bluźnierstwo i opowiadanie sprośności. I wszystko to w jakim celu? Jakie są z tego korzyści? Chłopcy myślą, że kiedy bluźnią, stają się mężczyznami, jakby nie mógł tego robić i głupiec.
C. Cantu

Pokora jest jak sznurek różańca, jeżeli sznurek się zerwie, paciorki się rozsypią; jeżeli zaniechamy pokory, znikną wszystkie cnoty.
Św. Proboszcz z Ars

Podobne do Nieogarniony w darach: