Chwal, Syjonie, Zbawiciela

Chwal, Syjonie, Zbawiciela - tekst:

1. Chwal, Syjonie, Zbawiciela,
chwal hymnami wśród wesela,
Wodza i Pasterza rzesz!
Ile zdołasz, sław Go śmiało,
bo przewyższa wszystko chwałą,
co wyśpiewać pieśnią chcesz!
2. Chwały przedmiot nad podziwy,
Chleb żyjących, pokarm żywy,
dzisiaj się przedkłada nam!
Chleb ten za wieczerzy stołem
Chrystus, łamiąc z braćmi społem,
apostołom dał go sam!
3. Co Pan czynił przy wieczerzy,
wskazał, że i nam należy
spełniać dla pamięci Nań!
Pouczeni tą ustawą,
chleb i wino na bezkrwawą
odkupienia święcim dań!
4. Dogmat dan jest do wierzenia,
że się w Ciało chleb przemienia,
wino zaś w Najświętszą Krew!
Gdzie zmysł darmo dojść się stara,
serca żywa krzepi wiara,
porządkowi rzeczy wbrew!
5. Pod odmiennych szat figurą
w znakach różny, nie naturą,
kryje się tajemnic dziw!
Ciało strawą, Krew napojem
w obu znakach z Bóstwem swoim
Chrystus cały mieszka żyw!

Cytaty pasujące do Chwal, Syjonie, Zbawiciela:

To prawdziwa ulga mieć kogoś, przed kim możesz otworzyć własne serce, kogo możesz uczynić współuczestnikiem swoich intymności, komu możesz powierzyć swoje tajemnice.
Św. Ambroży

Rozpieszczone dzieci to nie takie, dla których robimy zbyt wiele. Nigdy nie robi się dostatecznie wiele dla dziecka. Dzieci rozpieszczone to takie, których nie nauczono zwracać to, co otrzymały.
L. Evely

Miej spokój ducha z uwagą pełną miłości dla Boga; a kiedy będzie konieczne, abyś mówił, mów z tym samym spokojem i opanowaniem.
Św. Jan od Krzyża

Podobne do Chwal, Syjonie, Zbawiciela: