Psalm 46 Bóg naszą mocą

Psalm 46 Bóg naszą mocą - tekst:

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.
Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem;
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.>

Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże –
uświęcony przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;
Bóg mu pomoże o brzasku poranka.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
Głos Jego zagrzmiał – rozpłynęła się ziemia:
Jahwe Zastępów jest z nami;
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Jahwe,
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki, łamie włócznie,
tarcze pali w ogniu.
«Zatrzymąjcie się, a we mnie uznajcie Boga,
wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi».
Jahwe Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Cytaty pasujące do Psalm 46 Bóg naszą mocą:

Cnota nie polega na czynieniu rzeczy wielkich, ale na dobrym czynieniu rzeczy małych.
M. Montaigne

Zaprawdę, nie jest wielką rzeczą, jeżeli ktoś jest pobożny i pełen zapału, kiedy nie czuje się uciskany; wielką nadzieję można mieć na doskonałość tego, kto cierpliwie i z odwagą zachowuje się w godzinie próby.
Kempis

Najszczęśliwszym człowiekiem jest ten, kto daje szczęście największej liczbie osób.
D. Diderot

Podobne do Psalm 46 Bóg naszą mocą: