Modlitwa za zmarłego

Modlitwa za zmarłego - tekst:

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi N., której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa za zmarłego:

Nienawiść uśmierzają szczere usta. Oszczerca jest głupcem.
Księga Przysłów

Czas, który poświęcamy na modlitwę, Bóg zwróci nam z błogosławieństwami w naszych czynach.
Św. Bonawentura

Czuję się jak ołówek w ręku Boga. Bóg pisze poprzez nas i pisze dobrze, nawet jeżeli jesteśmy niedoskonałym narzędziem.
Matka Teresa

Podobne do Modlitwa za zmarłego: