Modlitwa do św. Judy Tadeusza w problemach finansowych

Modlitwa do św. Judy Tadeusza w problemach finansowych - tekst:

Święty Judo Tadeuszu, przyjdź nam z pomocą w naszych obecnych problemach finansowych. Widzisz, że odkąd znaleźliśmy się w tym trudnym położeniu, przeżywamy wiele upokorzeń, nie mogąc sprostać naszym wydatkom i spłacić zaciągniętych długów. Święty Judo Tadeuszu, wiesz dobrze, że nie prosimy o bogactwo, jeśli jego posiadanie nie jest zgodne ze świętą wolą Boga wobec nas. Pragniemy jedynie, abyś wyprosił nam łaskę zaspokojenia naszych bieżących potrzeb i wywiązania się z przyjętych zobowiązań. Błagamy Cię, święty Judo Tadeuszu, uzyskaj dla nas wsparcie finansowe, którego tak pilnie potrzebujemy w naszych obecnych trudnościach finansowych. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa do św. Judy Tadeusza w problemach finansowych:

To prawdziwa ulga mieć kogoś, przed kim możesz otworzyć własne serce, kogo możesz uczynić współuczestnikiem swoich intymności, komu możesz powierzyć swoje tajemnice.
Św. Ambroży

Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za Mną, nie może być uczniem moim.
Ewangelia

Niektóre dusze znajdują tak wiele przyjemności w tym, co robią, że dopuszczają się swego rodzaju bałwochwalstwa, tworząc sobie tylu bożków, ile ich działań.
Św. Franciszek Salezy

Podobne do Modlitwa do św. Judy Tadeusza w problemach finansowych: