Litania dziękczynna

Litania dziękczynna - tekst:

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Trójco Święta, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boże, któryś od wieków przedsięwziął dobrze nam czynić, dziękujemy Ci Boże.
Któryś wszechmocności, mądrości i dobroci Swojej na dobro nasze użył, dziękujemy Ci Boże.
Który nawet wówczas, gdy Cię obrażamy, nie odmawiasz pomocy Swojej, dziękujemy Ci Boże.
Za stworzenie mnie na obraz Twój i przeznaczenie do nadprzyrodzonego celu, dziękujemy Ci Boże.
Za obdarowanie mnie duszą nieśmiertelną i uczynienie ją zdolną do poznania i uwielbienia Cię wiecznie, dziękujemy Ci Boże.
Za przeznaczenie mi Anioła ku straży i obronie mojej, dziękujemy Ci Boże.
Za powołanie mnie do Wiary świętej katolickiej, dziękujemy Ci Boże.
Za wyżywienie mnie i zachowanie mnie do dnia dzisiejszego, dziękujemy Ci Boże.
Za opatrzenie mnie darami do zbawienia pomocnymi, dziękujemy Ci Boże.
Za zachowanie mnie od różnych niebezpieczeństw duszy i ciała, dziękujemy Ci Boże.
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa przyrodzone i nadprzyrodzone, dziękujemy Ci Boże.
Za wszystkie upomnienia ojcowskie, dziękujemy Ci Boże.
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa Twoje, jeszcze przeze mnie nie poznane, dziękujemy Ci Boże.
Za wszystkie dary i łaski, które nieszczęśliwie na złe użyłem, dziękujemy Ci Boże.
Za wszystkie łaski, jakie zamierzasz Boże udzielić mi w przyszłości, dziękujemy Ci Boże.
Za wszystkie łaski i dary udzielone Najświętszej Maryi Pannie, dziękujemy Ci Boże.
a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie, dziękujemy Ci Boże.
Za wszystkie łaski udzielone Aniołom i Świętym Twoim, dziękujemy Ci Boże.
Za wszystkie łaski udzielone duszom mi drogim, a szczególnie…, dziękujemy Ci Boże.
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa twoje, które nieustannie na cały świat zlewasz, dziękujemy Ci Boże.
W zjednoczeniu z dziękczynieniem, jakie Jezus Chrystus składał Ci na ziemi, dziękujemy Ci Boże.
W zjednoczeniu z dziękczynieniem Niepokalanej Maryi Panny i Świętego Józefa, dziękujemy Ci Boże.
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci oddawał, oddaje i oddawać będzie Kościół wojujący na ziemi, dziękujemy Ci Boże.
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci składa i po wszystkie wieki składać będzie kościół triumfujący w niebie, dziękujemy Ci Boże.

Ojcze nasz…

Boże mój, najgorętsze składając Ci dziękczynienie za wszystkie łaski i dobrodziejstwa mnie nędznemu grzesznikowi użyczone, błagam Cię, racz mi jeszcze udzielić umiejętności należytego poznania i godnego użycia tych dobrodziejstw, abym zasłużył na szczęście wychwalania nieskończonego Twego miłosierdzia w niebie na wieki. Amen.

Cytaty pasujące do Litania dziękczynna:

Nikt nie ma prawa być szczęśliwym sam.
R. Follereau

Dla mnie przebaczenie jest próbą wykonania gestu, który Bóg wykonuje nieustannie w stosunku do nas.
M. F. Moro

Być dobrym to rzecz szlachetna, ale uczyć innych być dobrymi to rzecz jeszcze szlachetniejsza.
M. Twain

Podobne do Litania dziękczynna: