Modlitwa Apostolatu Margaretka

Modlitwa Apostolatu Margaretka - tekst:

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. (imię kapłana) uczyń go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu. Święty jego Patronie, Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecam. Proszę Cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż go przed wszelkim złem. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa Apostolatu Margaretka:

Bądź przygotowany. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, aby dobrze umrzeć, naraża się na poważne niebezpieczeństwo, że umrze źle.
Ks. Bosko

Wartość epoki chrześcijańskiej mierzy się przede wszystkim zdolnością wyboru. Ewangelia jest zaproszeniem do wyboru, z możliwością wyboru absolutnego, wyłącznego, całkowitego, natychmiastowego, bez tęsknoty i powrotów.
G. Bevilacqua

Nie opieraj się na własnych siłach, ale zasadź mocno podstawy swojej nadziei w Bogu.
Kempis

Podobne do Modlitwa Apostolatu Margaretka: