Wierzę w Boga – Skład apostolski (Wyznanie wiary)

Wierzę w Boga – Skład apostolski (Wyznanie wiary) - tekst:

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Cytaty pasujące do Wierzę w Boga – Skład apostolski (Wyznanie wiary):

Kto nie wie tego, co powinien wiedzieć, jest bezrozumny wśród bezro-zumnych; kto wie więcej niż mu potrzeba, jest człowiekiem wśród bez-rozumnych; kto wie wszystko, co można wiedzieć, jest Bogiem wśród ludzi.
Pitagoras

Ludzkość byłaby dawno szczęśliwa, gdyby zaangażowanie, które ludzie marnują na zaradzanie własnej głupocie, zużyli na nie popełnianie głupstw.
G. Bernard Shaw

Pomiędzy rodzicami i dziećmi naszych czasów jest nowy powód do niezrozumienia: nie jest łatwo stwierdzić, które pokolenie wychowuje to drugie.
A. Brie

Podobne do Wierzę w Boga – Skład apostolski (Wyznanie wiary):