Modlitwa o pokój św. Jana Pawła II

Modlitwa o pokój św. Jana Pawła II - tekst:

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa o pokój św. Jana Pawła II:

Poczucie humoru jest formą sztuki rozśmieszającą tych, którzy się zwykle nie śmieją.
A. Panzini

Społeczeństwo bez religii jest jak statek bez kompasu.
Napoleon

Książki muszą być dostosowane do inteligencji tych, do których mówią, tak jak pożywienie musi być dostosowane do wymogów poszczególnych osób.
Ks. Bosko

Podobne do Modlitwa o pokój św. Jana Pawła II: