Archanioł Boży Gabryjel

Archanioł Boży Gabryjel - tekst:

1. Archanioł Boży Gabryjel,
posłan do Panny Maryi,
z majestatu Trójcy Świętej,
tak sprawował poselstwo k’Niej:
„Zdrowaś Panno, łaski pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna”.
2. Panna się wielce zdumiała
z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła,
jako Panna świątobliwa;
zasmuciła się z tej mowy,
nic nie rzekła aniołowi.
3. Ale poseł z wysokości,
napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: „Nie bój się Maryjo,
najszczęśliwszaś, Panno miła;
znalazłaś łaskę u Pana,
oto poczniesz Jego Syna.
4. Jezus nazwiesz imię Jego,
będzie Synem Najwyższego;
wielki z strony człowieczeństwa,
a niezmierny z strony Bóstwa,
wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata całego”.
5. Temuż Panna uwierzyła,
przyzwalając tak mówiła:
„O, pośle Boga wiecznego,
gdy to wola Pana mego,
toć ja służebnica Jego,
stań się według słowa twego”.
6. Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi Jego miłemu
i Duchowi Najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu
dziękujmy w uniżoności za ten cud Jego miłości.

Cytaty pasujące do Archanioł Boży Gabryjel:

Zawsze przebaczaj innym, nigdy sobie.
Seneka

Prowokatorzy, ciemiężyciele i wszyscy ci, którzy wyrządzają krzywdę innym, są królami nie tylko zła, które popełniają, ale i deprawacji, do której doprowadzają dusze obrażonych.
A. Manzoni

Jak szczęśliwy i mądry jest ten, kto teraz żyjąc stara się być takim, jaki chce, aby zastała go śmierć.
Kempis

Podobne do Archanioł Boży Gabryjel: