Wjeżdża Król nasz

Wjeżdża Król nasz - tekst:

1. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy,
hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.
Refren: Hosanna, hosanna Synowi Bożemu!
Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!
2. Brzmi: „Hosanna, witaj, Zbawco, wnijdź błogosławiony,
w imię Pańskie wchodzisz do nas”, brzmi na wszystkie strony. Ref…
3. Bądźże tedy pozdrowiony, Boże nasz i Panie
przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie. Ref…
4. Przyjmij od nas za Twą mękę korne dziękczynienie
chwała Ci po wszystkie czasy, miłość, uwielbienie. Ref…

Cytaty pasujące do Wjeżdża Król nasz:

Wiem, że męki czyśćca są straszne, ale wiem również, że oddają cześć Bogu i nie zabierają duszom spokoju.
La Colombiere

Pycha jest tak śmiertelną trucizną, że nie zatruwa tylko cnót ale i wady.
G. K. Chesterton

Jedyna broń, na jakiej użycie pozwala sobie uprzejmość, to uśmiech.
G. Borsara

Podobne do Wjeżdża Król nasz: