Błogosławiony, komu odpuszczone

Błogosławiony, komu odpuszczone - tekst:

Refren: Błogosławiony, komu odpuszczone są winy
i komu darowano nieprawości.
1. Błogosławiony, komu Pan nie poczytuje grzechu,
a w duchu jego nie masz obłudy. Ref…
2. Dopókim nie uznał winy,
wysychały kości moje wśród ustawicznych zgryzot. Ref…
3. Gdyż ręka Twoja nade mną ciążyła dniem i nocą,
siła moja niszczała jak w letnie upały. Ref…
4. Wreszcie wyjawiłem grzech swój przed Tobą,
i winy swojej dłużej nie kryłem. Ref…
5. Wyznaję, rzekłem, swą nieprawość Panu
i Tyś darował złość mojego grzechu. Ref…
6. Niech się więc modli do Ciebie każdy wierny,
ilekroć mu grozi niedola. Ref…
7. A gdy uderzą fale utrapienia,
z pewnością jego nie dosięgną. Ref…
8. Tyś dla mnie ostoją, wyrwiesz mnie z ucisku,
i napełnisz mnie radością zbawienia. Ref…
9. „Pouczę ciebie i wskażę jaką masz iść drogą,
podam ci rady, kierując na cię swe oczy. Ref…
10. Nie bądźże tedy niby koń lub muł nierozumny;
wędzidłem i uzdą w biegu kiełznać je trzeba, inaczej nie są ci powolne!” Ref…
11. Rozliczne chłosty gnębią bezbożnika,
a ufających Panu osłania łaskawość. Ref…
12. Weselcie się w Panu i radujcie, sprawiedliwi;
śpiewajcie wesoło, wszyscy prawego serca. Ref…

Cytaty pasujące do Błogosławiony, komu odpuszczone:

Aby być chrześcijaninem, trzeba mieć wielkie serce: wielkie serce, które kocha wszystkich ludzi bez różnicy, bo wszyscy ludzie są dziećmi bożymi.
Paweł VI

Praca jest modlitwą ciała. Modlitwa jest niezbędna, ponieważ człowiek musi wkładać całego siebie w służbę Bogu: duszę i ciało.
Ks. Al-berione

Uprzejmość jest gałęzią miłości.
Jan XXIII

Podobne do Błogosławiony, komu odpuszczone: