Niechaj będzie głośno wszędzie

Niechaj będzie głośno wszędzie - tekst:

1. Niechaj będzie głośno wszędzie, z narodzenia Pana,
niech stworzenie wyda pienie, witając Hetmana.
Witaj, Jezu Zbawicielu,
witaj, nasz Odkupicielu,
witaj, witaj, nasz Królu.
2. Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka płynie;
z aniołami, mieszkańcami w niebieskiej krainie.
Witaj, z Panny narodzony,
witaj, w żłobie położony,
witaj, witaj, nasz Zbawco!
3. Kto więc zdoła, niech wesoła brzmi z ust jego chwała
Jezusowi Chrystusowi, a niech będzie stała!
I Maryi wsze stworzenie
niech zanuci głośne pienie:
witaj, witaj, Maryjo!

Cytaty pasujące do Niechaj będzie głośno wszędzie:

Całe Pismo o Bożej inspiracji jest użyteczne do nauczania, napominania, poprawiania, kształtowania ku sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i gotowy na każdy dobry uczynek.
Św. Paweł

Przykład jest jedynym dziełem zewnętrznym, którym można oddziaływać na dusze całkowicie zbuntowane przeciwko Jezusowi, na dusze, które nie chcą słuchać ani słów jego sług, ani czytać ich ksiąg, ani otrzymywać ich dobrodziejstwa, ani przyjmować ich przyjaźni, ani też w żaden inny sposób komunikować się z nimi.
C. de Foucauld

Służcie przez jakiś czas naszemu dobremu Bogu, a zawsze będziecie mieli radosne i zadowolone serce, a przekonacie się, jak słodka i miła jest służba Panu.
Ks. Bosko

Podobne do Niechaj będzie głośno wszędzie: