Narodził się nam Zbawiciel

Narodził się nam Zbawiciel - tekst:

1. Narodził się nam Zbawiciel,
Jezus Chrystus Odkupiciel,
w Betlejem, żydowskim mieście,
z Panny Maryi czystej.
2. Maryja, Panienka czysta,
porodziła Jezu Chrysta;
Tegoż w pieluszki powiła
a do żłobu włożyła.
3. Gdy pasterze w nocy paśli,
stanął przy nich anioł jasny.
Widząc taką jasność Boską,
bali się trwogą wielką.
4. Rzekł im anioł: „Nie bójcie się,
ale się z tego weselcie!
Narodził się Zbawiciel wam,
który nazwan Chrystus Pan”.
5. Tedy anieli śpiewali,
a wielkim głosem wołali:
„Chwała Bogu z takiej łaski
w niebie na wysokości!”.
6. Chwała, chwała, Chryste, Tobie
z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie,
żeś się dla nas tak uniżył,
a lud swój wyswobodził.

Cytaty pasujące do Narodził się nam Zbawiciel:

W sprawach, które dotyczą Boga, wierzymy, żeby móc zrozumieć, bo gdybyśmy chcieli najpierw zrozumieć, aby uwierzyć, nie udałoby się nam ani uwierzyć, ani zrozumieć.
Św. Augustyn

Najtrudniejsza odwaga, szczególnie potrzebna najsłabszym, to odwaga cierpienia w świetle potrzeby. To nasza słaba edukacja, to słabe uczucie naszych ojców i matek, którzy nie dają nam tej odwagi i nam ją zabierają, czyniąc nas złymi i nieszczęśliwymi. Zły, powiadam, jest człowiek, który nie cierpiał, zły to ten, kto nie umie współcierpieć.
Tommaseo

Sport jest szkołą lojalności, odwagi, wytrzymałości, stanowczości, powszechnego braterstwa, wszystkich cnót naturalnych, dostarczających cnotom nadnaturalnym solidnego fundamentu i przygotowujących do mężnego znoszenia ciężaru najcięższej odpowiedzialności.
Pius XII

Podobne do Narodził się nam Zbawiciel: