Bądź pozdrowione, Serce

Bądź pozdrowione, Serce - tekst:

1. Bądź pozdrowione, Serce mego Pana!
Przed Tobą grzesznik pada na kolana.
Przyjmij ten pokłon, lubo grzesznej duszy;
niech ją Twa dobroć żalem szczerym skruszy.
2. Tyś jest stolicą Boskiej Twej dobroci,
proszę, niech ona moją złość ukróci,
niech Krwi serdecznej ten odniosę skutek,
za grzechy moje bolejący smutek.

Cytaty pasujące do Bądź pozdrowione, Serce:

Jeżeli uśmiecha się do ciebie fortuna, podziękuj jej, jeżeli cię opuści, nie błagaj jej ze złożonymi rękami, żeby została: pamiętaj, że nigdy się nie odwraca ani nie słucha tego, kto płacze.
N. Sahaneschi

Gdyby wszyscy ludzie nadawali godzinie, która ma właśnie wybić, taką wartość, jaką chcieliby, aby posiadała ostatnia godzina ich życia, świat poszedłby do przodu bardzo szybko po drodze chrześcijańskiego ideału.
N. SaWaneschi

Lepiej jest pokonać swój język niż pościć o chlebie i wodzie.
Św. Jan od Krzyża

Podobne do Bądź pozdrowione, Serce: