Psalm 53 Powszechne zepsucie

Psalm 53 Powszechne zepsucie - tekst:

Mówi głupi w swoim sercu:
«Nie ma Boga».
Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,
nie ma takiego, co dobrze czyni.

Bóg spogląda z nieba
na synów ludzkich,
badając, czy jest wśród nich rozumny,
który by szukał Boga.

Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni,
takiego, co dobrze czyni,
nie ma ni jednego.
Czy się nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość,
co lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli,
a nie wzywają Boga?
Tam zadrżeli ze strachu,
gdzie strachu nie było,
albowiem Bóg rozproszył kości tych, co cię obiegli;
doznali wstydu, bo Bóg ich odrzucił.

Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela?
Gdy Bóg odmieni los swego narodu,
Jakub się uraduje, Izrael się ucieszy.

Cytaty pasujące do Psalm 53 Powszechne zepsucie:

Będziesz miał pokój w sobie, jeśli płacząc z powodu swoich grzechów, poczujesz, że jesteś przyjacielem Boga; jeśli twoja dusza nie będzie trawiona i wzburzana atakami pokus; jeśli wola i rozum będą razem zjednoczone, i wola nie będzie pragnąć nic więcej oprócz tego, co proponuje rozum.
Św. Albert

Tajemnica szczęścia kryje się raczej w dawaniu go innym, niż w szukaniu dla siebie.
J. Normand

Kto modli się za swojego wroga, bo tak chce i nakazuje Bóg, otrzyma w niebie wielkie wynagrodzenie.
Św. Albert

Podobne do Psalm 53 Powszechne zepsucie: