Psalm 116 Podziękowanie

Psalm 116 Podziękowanie - tekst:

Alleluja.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo ucha swego nakłonił ku mnie
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę.
Ale wezwałem imienia Pańskiego:
O Panie, ratuj me życie!

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:
Byłem bezsilny, a On mię wybawił.

Wróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobrze uczynił.
Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy – od łez,
moje nogi – od upadku.
Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących.

Ufałem, nawet gdy mówiłem:
Jestem w wielkim ucisku.
Powiedziałem w swym przygnębieniu:
Każdy człowiek kłamie!
Cóż oddam Panu
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby, złożone Panu, wypełnię
przed całym ludem.

Drogocenna jest w oczach Pana
śmierć Jego czcicieli.
O Panie, jam Twój sługa,
jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy:
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pańskiego.
Moje śluby złożone Panu, wypełnię
przed całym Jego ludem,
na dziedzińcach domu Pańskiego,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Cytaty pasujące do Psalm 116 Podziękowanie:

Szczere, synowskie, nieograniczone zaufanie Maryi, szczególna do Niej czułość i trwała pobożność uczynią was wyższymi ponad wszelkie przeciwności, wytrwałymi w postanowieniach, nieugiętymi wobec siebie samych, pełnymi miłości wobec bliźnich i dokładnymi we wszystkim.
Ks. Bosko

Pamiętajcie, o dzieci, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do budowania bliźniego, a żadne kazanie nie jest bardziej budujące od dobrego przykładu.
Ks. Bosko

Bóg stawia opór pysznym, ale z dobrocią traktuje pokornych.
Św. Piotr

Podobne do Psalm 116 Podziękowanie: