Święta Małgorzato

Święta Małgorzato - tekst:

1. Święta Małgorzato, powiernico Pana.
Ty do wielkiej sprawy byłaś powołana.
Jezus ci objawił Boskie tajemnice:
Serce swe najświętsze, miłości skarbnicę!
2. „Oto Serce, które ludzi ukochało,
a wdzięczności od nich doznaje tak mało”.
Słysząc to orędzie Panu się oddałaś,
aby przez cię rosła Zbawiciela chwała.
3. Apostołko Pana, tyś jest dla nas wzorem.
Podziwiamy twoją miłość i pokorę.
Uproś nam u Boga, byśmy w każdej chwili
Serce Jezusowe w sercach naszych czcili.
4. Niech poznają wszyscy głębię tej miłości,
dzięki której Jezus zgładził nasze złości.
Niech twa prośba sprawi, święta Małgorzato,
by nas Bóg uchronił przed wieczną zatratą!

Cytaty pasujące do Święta Małgorzato:

Nie wystarczy wypełniać dobre dzieła, trzeba wypełniać je dobrze, na podobieństwo Jezusa Chrystusa, o którym napisano: ŤPrzeszedł przez życie dobrze czyniącť.
Św. Wincenty

Przyjęcie dobrodziejstwa oznacza sprzedanie własnej wolności.
P. Siro

Jest bez wątpienia przyjemnie móc spokojnie czynić dobro, nie musząc walczyć z pokusami; ale być wystawionym na pokusę i zwyciężyć, to bardziej szlachetne i chwalebne niż czynić dobrze bez walki.
Sw. Albert

Podobne do Święta Małgorzato: