Pan mój, Wódz i Pasterz

Pan mój, Wódz i Pasterz - tekst:

Refren: Pan mój, Wódz i Pasterz mój,
o, jak szczęśliwy mój los.
1. Gdy mnie Pan jako Pasterz prowadzi,
wszystko mam, czego chcę;
w bujnej trawie mi paść się pozwala,
na zieloną wiedzie ruń,
do ożywczej prowadzi krynicy,
bym spoczął i pokrzepił siły. Ref…
2. On mnie wiedzie ścieżkami prostymi,
o mnie troszczy się sam.
Choćbyś wiódł mnie doliną ponurą,
nie ogarnie mnie lęk,
bo nic złego mnie spotkać nie może,
gdy czuwasz, Panie, nade mną. Ref…
3. Twoja laska pasterska mnie broni,
idę ufny w Twą moc,
Ty zastawiasz mi ucztę wspaniałą,
że zazdrości mi wróg.
Wonnościami namaszczasz mi skronie,
a kielich mój jest przeobfity. Ref…

Cytaty pasujące do Pan mój, Wódz i Pasterz:

Społeczeństwo ma za podstawę rodzinę; jeżeli człowiek wychodzi zepsuty z rodziny, wejdzie zepsuty w społeczeństwo.
Lacordaire

Szukajcie Boga, znajdźcie Go i uczyńcie z Niego moc waszego życia. Bez Niego wszystkie nasze wysiłki obrócą się w popiół, a nasze świty staną się ciemniejsze od nocy.
M. L. King

Zaprawdę, nie jest wielką rzeczą, jeżeli ktoś jest pobożny i pełen zapału, kiedy nie czuje się uciskany; wielką nadzieję można mieć na doskonałość tego, kto cierpliwie i z odwagą zachowuje się w godzinie próby.
Kempis

Podobne do Pan mój, Wódz i Pasterz: