Anioł Pański, otoczony światłością

Anioł Pański, otoczony światłością - tekst:

1. Anioł Pański, otoczony światłością dokoła,
objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:
Refren: Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie, ucieszcie.
2. Narodził się wam Zbawiciel z dawna pożądany,
który skruszy moc czartowską i piekła kajdany. Ref…
3. Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie. Ref…
4. On wam jeszcze w tym żywocie da łaski obfite,
a po śmierci w chwale swojej szczęście nieprzeżyte. Ref…

Cytaty pasujące do Anioł Pański, otoczony światłością:

Wolność zajaśnieje nad wami, kiedy powiecie sobie w głębi waszej duszy: ŤChcemy być wolniť, i aby takimi się stać, będziecie gotowi poświęcić każdą rzecz i znieść wszystko.
Lamennais

Kiedy ma umrzeć ptak, jego śpiew jest pełen żałoby; kiedy ma umrzeć człowiek, jego słowa są dobre.
Konfucjusz

Każdy mijający dzień zabiera jeden kwiat piękna.
Seneka

Podobne do Anioł Pański, otoczony światłością: