Boże, dlatego dałeś nam życie

Boże, dlatego dałeś nam życie - tekst:

1. Boże, dlatego dałeś nam życie,
byśmy Cię czcili, kochali;
próżno zwodziciel cieszy się skrycie,
że Twe ołtarze obali.
2. Twa dobroczynność, wszechmocny Panie,
co troski nasze tu słodzi
i Twe ojcowskie o nas staranie
istnienia Twego dowodzi.
3. Patrz, a jeżeli chcesz być szczęśliwy
i z sercem twoim niesprzeczny,
wyznaj, że mądry i sprawiedliwy,
wyznaj, że jest Bóg przedwieczny.

Cytaty pasujące do Boże, dlatego dałeś nam życie:

Pierwszą zewnętrzną pokutą, którą wszyscy musimy czynić, jest przyjęcie od Boga z pogodzoną i ufną duszą wszystkich bólów, i cierpień, które napotykamy w życiu oraz tego wszystkiego, co niesie trud i kłopoty w dokładnym wypełnianiu obowiązków naszego stanu w naszej codziennej pracy.
Jan XXIII

Wielu rzeczy brakuje biedakom, skąpcowi zaś brakuje wszystkiego.
P. Siro

Jeżeli uśmiecha się do ciebie fortuna, podziękuj jej, jeżeli cię opuści, nie błagaj jej ze złożonymi rękami, żeby została: pamiętaj, że nigdy się nie odwraca ani nie słucha tego, kto płacze.
N. Sahaneschi

Podobne do Boże, dlatego dałeś nam życie: