Święta matko Salomeo

Święta matko Salomeo - tekst:

1. Święta matko Salomeo, u Boga,
złagodź dla nas ostrze gniewu u Boga.
Uproś woli siłę męską,
walkę z grzechem daj zwycięską,
zasłoń nas przed wieczną klęską, u Boga.
2. W tobie niecił zapał Boży Duch Święty,
żar ten w serca niech nam wdroży Duch Święty!
Proś więc, by przez łask swych tchnienie
w nas przytłumił żądz płomienie,
światłem rozwiał błędów cienie Duch Święty!
3. Berło Polski dzierży w dłoni Maryja!
Proś niech wpływem swym nas broni Maryja!
Spraw, niech zmiesza wrogów plany,
kraj zjednoczy, zleczy rany,
więźniom zdejmie z rąk kajdany, Maryja!
4. Matką czułą bądź sierocie, patronko!
Słabym bądź podporą w cnocie, patronko!
Nędzarzowi otwórz dłonie,
zmęczonemu otrzyj skronie
i nie odstąp nas przy zgonie, patronko!

Cytaty pasujące do Święta matko Salomeo:

Kiedy Bóg skreśla, to tylko dlatego, że jest gotowy coś napisać.
Bossuet

Poznałem szczęście świata, ponieważ go pokochałem.
Schiller

Jedyny sposób na zbawienie biednej młodzieży, to wychowywać ją w religii, a więc chrystianizować społeczeństwo.
Ks. Bosko

Podobne do Święta matko Salomeo: