O święty Wojciechu

O święty Wojciechu - tekst:

1. O święty Wojciechu, wielki nasz patronie!
Racz wesprzeć ojczyznę, błagamy pokornie,
która ma nadzieję i ufności w tobie,
wspomóż, nie daj zginąć w teraźniejszej dobie.
2. Ty byłeś patronem dobrym, miłosiernym
swą radą służyłeś powierzonym wiernym,
cały swój majątek dałeś im w ofierze,
utwierdzając mężnie w chrześcijańskiej wierze.
3. A jako apostoł pierwszy w pruskiej ziemi
głosiłeś Chrystusa słowami mocnymi,
niejedną zaś duszę między poganami
pozyskałeś niebu swymi naukami.
4. Z rąk pogan poniosłeś śmierć okrutnie srogą,
boś kroczył wytrwale Mistrza swego drogą,
a krew twoja święta przyniosła zysk taki,
że wiarę w Chrystusa przyjęli Prusacy.
5. Król zwiózł twoje ciało do Piastów stolicy,
tam hołdy odbiera w gnieźnieńskiej świątnicy.
Tam poprzez stulecia króle i cesarze
wespół z ludem polskim niosą serca w darze.
6. O Święty Wojciechu, przyczyń się za nami,
łaski nam wybłagaj twoimi modłami,
byśmy ojców naszych trzymali się wiary,
nie szczędząc ubogim należnej ofiary.

Cytaty pasujące do O święty Wojciechu:

We wszystkich epokach swojej historii Kościół otaczał uwagą i szczególną pamięcią oraz szczególną miłością tych, którzy cierpią w imię Chrystusa.
Jan Pawef II

Cnota nie polega na czynieniu rzeczy wielkich, ale na dobrym czynieniu rzeczy małych.
M. Montaigne

Kiedy przyjmiecie naszego Pana, starajcie się zamknąć oczy ciała i otworzyć oczy duszy, a zobaczycie Go w sercu waszym.
Św. Teresa

Podobne do O święty Wojciechu: