Psalm 125 Bóg ochrania swoich

Psalm 125 Bóg ochrania swoich - tekst:

Ci, którzy Panu ufają,
są jak góra Syjon,
co się nie porusza, ale trwa na wieki.
Góry otaczają Jeruzalem :
tak Pan otacza swój lud
i teraz, i na wieki.
Bo nie zaciąży
bezbożne berło
nad losem sprawiedliwych,
by sprawiedliwi nie wyciągali
rąk swoich ku nieprawości.
Panie, dobrze czyń dobrym
i ludziom prawego serca!
A tych, co schodzą na kręte swe drogi,
niech Pan odprawi
wraz ze złoczyńcami:
pokój nad Izraelem.

Cytaty pasujące do Psalm 125 Bóg ochrania swoich:

Twoja miłość tak opanowała moje serce, że nawet jeżeli nie istniałby Raj, i tak bym Cię kochała; nawet jeżeli nie istniałoby Piekło, tak samo bym Cię kochała.
Św. Teresa z Lisiewi

W trudach i cierpieniach nigdy nie zapominaj, że mamy wielką nagrodę w raju.
Ks. Bosko

Medytacja oczyszcza duszę, rządzi uczuciami, kieruje czynami, poprawia Wędy. Kształtuje obyczaje, czyni życie uczciwym i uporządkowanym, udziela nauk stworzeniom ludzkim i boskim.
Św. Bernard

Podobne do Psalm 125 Bóg ochrania swoich: