Niegdyś pogan apostole

Niegdyś pogan apostole - tekst:

1. Niegdyś pogan apostole,
teraz niebian towarzyszu,
przyjdź, Grzegorzu, na ratunek
ludom już wierzącym w Boga.
2. Tyś dla biednych był ostoją
i wzgardziłeś chwałą świata,
by w ubóstwie naśladować
swego Mistrza ubogiego.
3. Chrystus, Wieczny Kapłan, sprawił,
żeś Kościoła stał się głową,
a następcą będąc Piotra
żyłeś według jego wzoru.
4. Świętej Księgi trudne strony
wyjaśniałeś umiejętnie,
bo niebiańskie tajemnice
Jezus – Prawda ci objawił.
5. O pasterzu znamienity
i Kościoła chlubne światło,
nie opuszczaj w złej przygodzie
pouczonych twoim słowem.
6. Niechaj będzie chwała Ojcu
i Synowi jedynemu
razem z Duchem równym Obu,
teraz, zawsze i na wieki.
Amen.

Cytaty pasujące do Niegdyś pogan apostole:

Bóg nigdy nie dopuściłby do zła, gdyby nie był dostateczne wszechmocny, aby wydobyć z niego dobro.
Św. Augustyn

Co zrobić, aby polepszyć społeczeństwo? Powiedziałbym: niech każdy z nas stara się być dobry i zarażać innych dobrocią przepełnioną łagodnością i miłością, której nauczył nas Chrystus.
Jan Paweł I

Dusza, która ma Ducha Świętego, rozsmakowuje się w modlitwie tak, że znajduje czas na nią zawsze zbyt krótki - nigdy nie traci świętej obecności Boga.
Św. Proboszcz z Ars

Podobne do Niegdyś pogan apostole: