Kłaniam się Tobie

Kłaniam się Tobie - tekst:

1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże,
którego niebo objąć nie może;
ja, proch mizerny, przed Twą możnością
z wojskiem aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
kocham serdecznie, pokłon oddaję;
cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
w tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za swoje łaski tu wyświadczone,
odbieraj od nas serca skruszone.
4. Przed tronem Twoim serca składamy,
oto pokornie wszyscy wołamy:
„Błogosław, Panie, swemu stworzeniu,
broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy,
ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy.
Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną,
bądź i obroną zawsze skuteczną.
6. Zostawaj z nami, póki żyjemy,
w tym Sakramencie niech Cię wielbimy.
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
Twym świętym Ciałem zasil nas Panie”.

Cytaty pasujące do Kłaniam się Tobie:

Książki są jak grzyby: trzeba dobrze wybierać, żeby nie umrzeć!
An nim

Bądź maty w cudzych oczach; czyń skarb ze swojej wiedzy i zdolności, ale nie daj się zauważyć nawet na pozór pokornymi słowami.
E. Poppe

Uwierzcie w to, moje kochane dzieci; ten, kto czci Przenajświętszy Sakrament, tzn. często przystępuje do Komunii, oraz ten, kto odwiedza Jezusa Chrystusa w tabernakulum, ma pewny zastaw swojego wiecznego zbawienia.
Ks. Bosko

Podobne do Kłaniam się Tobie: