Przygotuję Ci serce

Przygotuję Ci serce - tekst:

1. Przygotuję Ci serce, o Chryste,
przygotuję Ci serce niewinne,
takie jasne, radosne i czyste.
Przygotuję Ci serce, o Chryste.
2. Przygotuję Ci serce ofiarne,
precz odrzucę, co kusi i wabi.
Przygotuję nadzieją i wiarą,
przygotuję Ci serce ofiarą.
3. Przyozdobię Ci serce miłością,
taką wielką, co wszystko zwycięża,
abyś wstąpił do niego z radością.
Przyozdobię Ci serce miłością.
4. Przyozdobię Ci serce dziecinne,
takie małe, tak biedne i słabe,
a Ty wlejesz w nie siły swe dziwne,
kiedy wstąpisz w me serce niewinne.
5. Przygotuję Ci serce, mój Boże,
ja, stworzenie niegodne i grzeszne.
Tobie troski, radości me złożę,
kiedy wstąpisz w me serce, o Boże.

Cytaty pasujące do Przygotuję Ci serce:

Krzyż narzuca temu, kto wkracza na jego drogę, wysiłek ujednolicenia, który popycha ku heroicznym dążeniom woli. Kochać całym sercem, całą duszą, całym umysłem, ze wszystkich sił.
G Bevilacqua

Czuję się jak ołówek w ręku Boga. Bóg pisze poprzez nas i pisze dobrze, nawet jeżeli jesteśmy niedoskonałym narzędziem.
Matka Teresa

Umartwienie zmysłów sprzyja zachowaniu czystości i umocnieniu ducha.
Ks. Bosko

Podobne do Przygotuję Ci serce: