Alleluja! Jezus żyje, On

Alleluja! Jezus żyje, On - tekst:

1. Alleluja! Jezus żyje,
On, co za nas życie dał.
Już Go grobu noc nie kryje,
jak powiedział, zmartwychwstał.
Refren: Nućmy Jemu pienia chwały:
Witaj, Jezu Zmartwychwstały! Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!
2. Wraca z otchłani z jeńcami,
śmiercią skruszył śmierci grot.
Piekło ściele pod stopami,
trzyma klucz do niebios wrót. Ref…
3. Wesel się, Królowo nieba,
żyje Syn Twój, żyje Pan.
Radość Ci z Nim dzielić trzeba,
słońcem każda z Jego ran.
Refren: Zanuć Jemu pienia chwały:
Witaj, Jezu Zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!

Cytaty pasujące do Alleluja! Jezus żyje, On:

Bóg nigdy nas tak nie jednoczy ze sobą, jak wtedy, kiedy znajduje się w nas sakramentalnie, w osobie, a my jesteśmy duchowo w nim wcieleni; jesteśmy wtedy tak silnie przez niego przyciągani i zjednoczeni z Nim węzłem nierozerwalnej miłości, iż stanowimy jedno.
Św. Albert Wielki

Dobre usta nie przeklinają ludzi, dobra ręka nie bije ludzi.
Przysłowie chińskie

Och, jakimże jest wyrzutem sumienia w chwili śmierci, wspomnienie, ze naszym zaniedbaniem unicestwiliśmy pomoc zesłaną nam przez Boga dla naszej doskonałości!
Św. Franciszek Salezy

Podobne do Alleluja! Jezus żyje, On: